น้ำตกริวมงดากิ

ที่อยู่ 5266-1 คาจิกิโช คิดะ, เมืองไอระ, จังหวัดคาโงชิมะ

ค้นหาสถานที่นี้บนGoogle

ข้อมูลเบื้องต้น

อยู่ที่ต้นน้ำของแม่น้ำอามิกาเกะงาวะ เป็นน้ำตกยิ่งใหญ่ตระการตาซึ่งมีความสูง 46 เมตร กว้าง 43 เมตร เป็นหนึ่งในน้ำตกชื่อดังของจังหวัด ในสมัยก่อนชาวจีนได้กล่าวยกย่องน้ำตกแห่งนี้ ว่า "ดูเหมือนกับน้ำตกหลงเหมินของประเทศจีน" จึงกลายเป็นที่มาของชื่อน้ำตกแห่งนี้ ทาจิบานะ นันเค ได้กล่าวชื่นชมด้วยท่อนหนึ่งของบันทึกการเดินทาง "ไซอิ๋ว" นอกจากนี้ยังมีชื่อเสียงจากการนำไปแต่ง "บทเพลงชมน้ำตก" โดยยาสุอิ โซกุเคนอีกด้วย และยังมีจุดชมวิวซึ่งมีรูปปั้นเจ้าแม่กวนอิม (มรดกทางวัฒนธรรมของเมือง) นั่งหันหน้าเข้าหาน้ำตกอีกด้วย

ช่วงเวลาการทัศนศึกษา

30 นาที