ย่านที่พักอาศัยของนักรบคาโม

ที่อยู่ บริเวณ 2308-1 คาโมโช คามิกิวโตกุ, เมืองไอระ, จังหวัดคาโงชิมะ

ค้นหาสถานที่นี้บนGoogle

ข้อมูลเบื้องต้น

เคยเป็นสถานที่สำคัญในการเดินทางระหว่างแคว้นซัตสึมะและโอซุมิในยุคเก่า และเคยเจริญรุ่งเรืองในฐานะศูนย์กลางของเกษตรกรรม, ป่าไม้ และการค้าในสมัยฮันเซ มีโครงสร้างเป็นสนามม้า (ถนน) 9 สายและตรอก 2 สายโดยมีประตูโอคุริยะอยู่ที่ใจกลาง ในปัจจุบันสามารถมองเป็นประตูนักรบมากมายตามถนนหนทางได้